Privacybeleid

Ambtman Marine B.V. neemt uw privacy serieus. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming willen wij u informeren over welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en wat uw rechten zijn.

Wie verzamelt de gegevens?

Ambtman Marine B.V. verzamelt uw gegevens via de website, contactformulieren, e-mail inschrijfformulieren, aanvraagformulieren en reken- en selectietools. Ook ontvangen wij uw gegevens in uw e-mails aan ons, brieven, visitekaartjes, enz..

We gebruiken de hulp van de volgende onderstaande bedrijven die de gegevens verwerken en opslaan:

 • Google Analytics
 • Jotform
 • Mailchimp

Welke gegevens worden verzameld?

 • Google Analytics – online identificaties en klantidentificaties (geanonimiseerd)
 • Contactformulieren – emailadres. Optioneel: naam en telefoonnummer
 • Rekentools en aanvraagformulieren – emailadres. Optioneel: naam en adres
 • Website gebruiker inlog – emailadres

Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens?

Ambtman Marine B.V. verzamelt uw gegevens om contact met u te houden en ons bedrijf te verbeteren.

Worden de gegevens gedeeld met derden?

Gegevens worden met niemand gedeeld, met uitzondering van partijen die helpen bij het opslaan en verwerken van uw gegevens.

Hoe wordt de informatie gebruikt?

 • Wanneer u onze  website heeft bezocht – zullen wij uw gegevens gebruiken om de website te verbeteren.
 • Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief heeft ingeschreven of ons contactformulier heeft ingevuld – zullen wij de gegevens gebruiken die wij nodig hebben om te weten wie u bent en om contact met u op te nemen in reactie op uw verzoek.
 • Wanneer u het aanvraagformulier en/of reken-/selectietools heeft gebruikt – zullen wij de gegevens gebruiken die wij nodig hebben om te weten wie u bent en om contact met u op te nemen in reactie op uw verzoek.
 • Indien u een geregistreerde gebruiker van de website bent – zijn uw gegevens nodig om u te identificeren.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Google Analytics verwijderd uw gegevens na 24 maanden. Voor het verwijderen van ander soort gegevens kunt u een e-mail sturen naar info@ambtmanmarine.com.

Welke rechten heeft de betrokkene?

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
 • Recht op dataportabiliteit

Hoe kan de betrokkene een klacht indienen?

Heeft u een klacht omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via:

 • Bezoekersadres: Ambtman Marine B.V., DWM-weg 29D, 9641 RA Veendam, Nederland
 • Tel: +31 (0)88 26 28 600Recht op vergetelheid
 • Email: info@ambtmanmarine.com